Ledningsgrupp och pastorer

Emma Luiga

Pastor

Vice ordförande

Tel: 0709-73 68 08

Lars-Gunnar Sandberg

Pastor

Margareta Myllykoski

Församlingstjänare  med diakonal inriktning
Herrljunga

Anneli Olofsson

Församlingstjänare  med diakonal inriktning
Vårgårda

Sandra Olofsson

Ordförande

Tel: 0733-40 38 82

Daniel Sandberg

Styrelseledamot

Personalansvarig 

Tel: 0708-33 83 92

Ulrik Martinussen

Styrelseledamot

Planeringsansvarig

Tel: 0707-24 17 96

© 2018 by Filadelfiaförsamlingen Vårgårda – Herrljunga