top of page
Välkommen till Filadelfiaförsamlingen
Vårgårda & Herrljunga

FÖRSAMLINGEN

För länge sedan fanns två små församlingar, en i Vårgårda och en i Herrljunga. De tillhörde Pingstkyrkorna i Alingsås respektive Borås. För en mer lokal förankring valde församlingarna att slå ihop sig och hjälpa varandra. Filadelfiaförsamlingen Vårgårda-Herrljunga startades.

 

Idag är vi en församling, med två kyrkor. Vi har samlingar i båda våra kyrkor under veckorna. På söndagarna är det fest, vi kallar det för gudstjänst, antingen i Vårgårda eller Herrljunga. Du är välkommen till varenda gång.

 

Vill du läsa mer om Pingst så klicka här.

 

GUDSTJÄNSTER

När vi träffas för gudstjänst är det viktigaste för oss att dela gemenskap med Gud och med varandra. Genom predikan och tillbedjan vill vi upptäcka mer av Gud. Vi tycker att det är betydelsefullt att få dela frågor och funderingar om livet och Gud med varandra. Detta gör vi gärna vid fikaborden efter våra gudstjänster. 

 

Idén med en kyrka är att samla människor inför Gud (även fast han finns överallt naturligtvis) och att berätta om Jesus för andra. Att tro på Jesus är ett val, inget som man kan tvingas till. Och det kan faktiskt vara svårt att tro ibland. Det är vår önskan som kyrka att få finnas till för människor i livets alla olika skeenden. Vi tror att Bibeln är Guds ord, och att Gud genom Bibeln visar oss viktiga och livsavgörande sanningar.

 

Vi tror att Jesus förändrar människor. När man väljer att tro på Jesus kan man också välja att döpa sig för att bekräfta detta, det kallas för troendedop. 

 

Alla våra sammankomster är offentliga. I församlingsmöten och årsmöte är det dock endast medlemmar som har rösträtt. Det mesta görs ideellt av våra medlemmar, det kräver tid, pengar och framför allt engagemang. Vill du engagera dig är du välkommen att kontakta oss. 

 

Kyrkor består alltid av människor. Som tänker och tycker, tror och ber. Har du frågor eller funderingar hoppas vi att du kontaktar oss, vi vill gärna träffa dig!

bottom of page