top of page

MISSION  från 230423. Värt att spara någon annanstans?

Tillsammans kan vi mer. Att hjälpa andra och att berätta om Jesus är mission. Det finns flera verksamheter över jorden som vi med glädje är med och stöttar ekonomiskt, och med bön. Du hittar mer information nedan. Detta är för oss en förmån och vi är tacksamma att få vara del av det stora arbete som görs. Ända till jordens yttersta gräns.
Hjulet

HJULET

Hjulet second hand är ett samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Vårgårda, Ljurhalla, Asklanda-Ornunga, Filadelfiaförsamlingen Vårgårda-Herrljunga (Pingst), Vårgårda EFS och PMU  Tillsammans arbetar vi ideellt och därefter har vi förmånen att förmedla stora summor till olika missionsprojekt världen över genom de pengar som kommer in via butiken.  Våra projekt finns här under rubriken mission.

Välkommen att fynda och samtidigt ge en gåva!


Hjulet Second Hand
Skattegårdsgatan 1, 447 35 Vårgårda
Öppet: onsdag kl. 13-18, lördag kl. 9-13
Inlämning: mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-12
Telefon: 0322-62 43 87

ARGENTINA

I nordvästra Argentina finns staden Salta. Kyrkan Casa de Dios startades för 20 år sedan av en handfull medlemmar. Bland dem Annica (från Sverige) och Daniel Cisneros som är pastorspar och förmedlar de medel vi har möjlighet att bidra med.  Idag har de startat flera nya kyrkor i staden och även i mindre städer utanför Salta, uppe i Anderna. Stort fokus ligger på att möta människor, varje dag. Kyrkorna arbetar bland annat med olika barnverksamheter såsom förskolor och barnmöten. Vår medlem Sandra Olofsson har varit praktikant och arbetat både med barn- och tonårsverksamhet samt i församlingen.

Vi stöttar med glädje arbetet i Salta!

Argentina
DR Kongo
DR KONGO

Över en halv miljon kvinnor har våldtagits i Kongo under de senaste tio åren, där sexuellt våld används som en medveten krigsmetod. PMU har under många år arbetat aktivt med att stötta arbetet på Panzisjukhuset i Bukavu liksom på kvinnocentret Dorkas, dit drabbade kvinnorna kan komma efter medicinsk behandling. För många av kvinnorna har detta varit en livsavgörande skillnad. 

Dr Mukwege, överläkare på Panzisjukhuset har själv uttryckt att "offer är ingen slutstation".

 

Missionärerna Kerstin och Roland Prosén har tidigare varit utsända av vår församling och har varit med och byggt upp verksamheten i Bukavu. 

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler!
PMUs olika projekt:
Ge en gåva online här

Läs mer om det sexuella våldet i DR Kongo och se filmen om kvinnocentret Dorkas och intervjuer med kvinnorna här!

Foto: Roger Svanell

UGANDA

Afrika har stor potential att mångdubbla sin matproduktion och vårt nyaste missionsengagemang är jordbruksprojektet Just Earth Uganda.

 

Ursprunget startade i Kenya i mitten av 2000-talet av lokala anglikanska kyrkor som fick stöd av troende i Storbritannien och Sverige. Totalt har ca 1500 lantbrukare genomgått denna träning. Utbildningen pågår 1 dag/vecka under 3 år. Förutom lantbruksutbildning genomgår eleverna även lärljungaträning som lokala pastorer ansvarar för. Resultatet är enastående och ofta ökar skördarna med 100-300 % vilket ger familjerna möjlighet att äta sig mätta och skicka barnen till utbildning. 

 

Vintern 2018 startade två lantbruksskolor i södra Uganda med 60 elever och de är dessa som vi stödjer. Vår medlem Johannes Luiga besökte projektet i Kenya 2011 och i Uganda vintern 2018 och berättar att det var fascinerande att se hur Gud genom dessa skolor påverkade hela det omgivande lokalsamhället.

 

Tack för ert stöd och era böner!
 

Ukraina

TANZANIA, ZANZIBAR OCH ETIOPIEN

Organisationen Children Need Help, For A Better Future, bedriver ideell hjälpverksamhet för barn. Elsie och Lars Gunnar Sandberg i vår församling är eldsjälar i arbetet. För närvarande hjälper de gatubarn i Dar Es Salaam (Tanzania), renoverar en skola på Zanzibar samt med brunnsborrning i en ny stadsdel utanför Addis Ababa (Etiopien).  

All Nations Academy, utanför Stonetown, Zanzibar, är en av få kristna skolor i området. Organisationens engagemang är att hjälpa dem att renovera skolan. Idag går ca 120 barn från olika religioner på skolan men där finns plats för  200 barn. Dr, Daniel Kwilemba är ansvarig tillsammans med 10 talet volontärarbetande lärare.

Uganda

UKRAINA

Våra medlemmar Bengt och Birgitta Jacobsson startade för många år sedan Orrekullens mission, och har arrangerat hjälpsändningar till Ukraina där de har flera kontakter. Bland annat har Fadershuset i Kiev som hjälper barn utan hem och familjer att få en tryggare livssituation. Idag är Orrekullens mission även involverad i hjälparbete i Estland.

children need hlep skola zanzibar.png

Vill du ge en gåva direkt? 

Plusgiro 90 00 03-5

Bankgiro 900-0035

Swish 9000035

children need help logo.png
Zambia
bottom of page